Co oferujemy ?
FAR - Fundacja Aktywnego Rozwoju

Korzyści marketingu społecznego wynikające z partnerstwa przy realizacji projektów Fundacji Aktywnego Rozwoju.

Wykorzystanie wizerunkowe zdjęć Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej wykonanych podczas realizacji celów statutowych Fundacji Aktywnego Rozwoju.

Dotarcie osobiste z informacją o Państwa marce/firmie do wszystkich uczestników projektów realizowanych w roku na terenie całej Polski.

Dotarcie z informacją o Państwa marce/firmie na portalach Facebook, Instagram i Twitter, poprzez fanpage Fundacji Aktywnego Rozwoju i Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej oraz profile prywatne członków zarządu fundacji.

Ekspozycję logotypu Państwa marki/firmy na wszelkich możliwych polach eksploatacji przewidzianych w zawartej umowie.

Współudział osobisty przedstawicieli Państwa firmy w konferencjach prasowych oraz eventach organizowanych przez Fundację Aktywnego Rozwoju po dokładnym ustaleniu oczekiwań i możliwości obu stron.

Przygotowywanie treści medialnych w formie regularnych informacji prasowych skierowanych do przedstawicieli mediów z uwzględnieniem partnerstwa Państwa firmy wraz z dokumentacją foto/video z ekspozycją logotypu Państwa marki/firmy.

Obecność Państwa marki/firmy w formie logotypu w regularnych newsletterach rozsyłanych do subskrybentów strony internetowej Fundacji Aktywnego Rozwoju.

Przygotowanie raportu medialnego uwzględniającego komunikację w prasie, telewizji, radiu i internecie wraz z wyliczeniem zwrotu marketingowego.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.